چگونه با برنامه کنکور آسان است بخوانیم تا موفق شویم؟

چگونه با برنامه کنکور آسان است بخوانیم تا موفق شویم؟ برنامه ریزی درسی : همیشه وقتی به بچه ها می گوئیم درس بخوانید یا خودشان تصمیم به درس خواندن می گیرند ، اولین چیزی که به ذهن می رسد، برنامه…

ادامه مطلب

برای امتحان چگونه درس بخوانیم؟

برای امتحان چگونه درس بخوانیم از کنکور آسان است   امتحان نقطه‌ی عطفی در نشان دادن میزان موفقیت شما است. هرچند روش‌های موجود برای امتحان، نمی‌تواند گویای دقیق و واقعی از میزان اندوخته‌های علمی دانش‌آموز به حساب آید، اما ملاک…

ادامه مطلب