پیشنهاد کنکور آسان است به پشت کنکوری ها

پیشنهاد کنکور آسان است به پشت کنکوری ها این روزها که داوطلبان نظام جدید مشغول به خواندن برای امتحانات نهایی هستند، داوطلبان نظام قدیم یا به عبارتی پشت کنکوری‌ها چه می‌کنند؟ آیا از وقت خود به خوبی بهره می‌برند یا…

ادامه مطلب