راه حل های کنکور آسان است برای برنامه ریزی پشت کنکور

راه حل های کنکور آسان است برای برنامه ریزی پشت کنکور ۱- غافل شدن از نقاط قوت یکی از اشتباهات بزرگ من که در اولویت اول قرار دادم غافل شدن از نقاط قوت بود. من در درس زبان و شیمی…

ادامه مطلب