بررسی نکات طلایی در مطالعه در موسسه کنکور آسان است ( بخش سوم )

بررسی نکات طلایی در مطالعه در موسسه کنکور آسان است ( بخش سوم ) نکات طلایی مطالعه برای کنکور – بهترین روش نشستن برای درس خواندن یکی دیگر از نکات مطالعه برای کنکور، بهترین روش نشستن برای درس خواندن می…

ادامه مطلب

بررسی نکات طلایی در مطالعه در موسسه کنکور آسان است ( بخش دوم )

بررسی نکات طلایی در مطالعه در موسسه کنکور آسان است ( بخش دوم ) کیفیت هوای تنفسی: کیفیت هوای تنفسی مکان مطالعه برای کنکور، هم از نظر ایجاد نشاط و هم از لحاظ فراهم آوردن موجبات کسالت خیلی مهم است.…

ادامه مطلب