معرفی رشته آمار از طریق گفتگو با دانش آموزان موسسه کنکور آسان است قسمت (۲)

معرفی رشته آمار از طریق گفتگو با دانش آموزان موسسه کنکور آسان است قسمت (۲) موقعیت‌ شغلی‌ در ایران بیشتر سازمان‌های‌ دولتی‌ از آمار برای‌ ارائه‌ ارقام‌ و اعدادی‌ که‌ مربوط‌ به‌ فعالیت‌های‌ واحدهایشان‌ می‌شود، استفاده‌ می‌کنند و چون‌ این‌…

ادامه مطلب

معرفی رشته آمار از طریق گفتگو با دانش آموزان موسسه کنکور آسان است قسمت (۱)

معرفی رشته آمار از طریق گفتگو با دانش آموزان موسسه کنکور آسان است قسمت (۱) مقدمه ای برای معرفی رشته آمار : چند سال پیش مجله “Science” به دنبال یک نظرخواهی از دانشمندان علوم مختلف ۲۰ کشف و اختراع مهم…

ادامه مطلب