تعریف مهندسی کشاورزی در کنکور آسان است قسمت (۴)

تعریف مهندسی کشاورزی در کنکور آسان است قسمت (۴) گرایش‌ ماشین‌های‌ کشاورزی‌: محاسبه ماشین‌های مورد نیاز برای یک مزرعه و نگهداری و رسیدگی به تعمیرات و برنامه‌ریزی برای زمان و نحوه کار ماشین‌های مورد نظر به وسیله فارغ‌التحصیل این رشته…

ادامه مطلب

تعریف مهندسی کشاورزی در کنکور آسان است قسمت (۳)

تعریف مهندسی کشاورزی در کنکور آسان است قسمت (۳) گرایش اقتصاد کشاورزی: مهندسی‌ اقتصاد کشاورزی‌، قوانین‌ کلان‌ اقتصاد را در بخش‌ کشاورزی‌ پیاده‌ می‌کند تا بتوان‌ از امکانات‌ و منابع‌ موجود بهترین‌ استفاده‌ را کرد و بیشترین‌ سود را به‌…

ادامه مطلب

تعریف مهندسی کشاورزی در کنکور آسان است قسمت (۲)

تعریف مهندسی کشاورزی در کنکور آسان است قسمت (۲) موقعیت‌ شغلی‌ در ایران‌ : در کشور ما کشاورزی‌ محور توسعه‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و محور کشاورزی‌ نیز آب‌ است‌. پس‌ باید در این‌ زمینه‌ سرمایه‌گذاری‌ کنیم‌. هر چند که‌ در…

ادامه مطلب

تعریف مهندسی کشاورزی در کنکور آسان است قسمت (۱)

تعریف مهندسی کشاورزی در کنکور آسان است قسمت (۱) مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی کشاورزی : کشور ایران با وجود ۳۷ میلیون هکتار اراضی دارای قابلیت کشاورزی، ۱۸ تا ۱۰۰ میلیارد متر مکعب منابع آبی قابل استفاده و گسترش…

ادامه مطلب