آشنایی با رشته مهندسی پلیمر با کنکور آسان است قسمت (۳)

آشنایی با رشته مهندسی پلیمر با کنکور آسان است قسمت (۳) توانایی‌های‌ لازم : واحدهای‌ کارگاه‌ و آزمایشگاه‌ در هر دو گرایش‌ مهندسی‌ پلیمر اهمیت‌ بسزایی‌ دارد. به‌ همین‌ دلیل‌ دانشجوی‌ این‌ رشته‌ باید قوی‌ بوده‌ و تحمل‌ ساعت‌ها کار…

ادامه مطلب

آشنایی با رشته مهندسی پلیمر با کنکور آسان است قسمت (۲)

آشنایی با رشته مهندسی پلیمر با کنکور آسان است قسمت (۲) دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ صنایع‌ پلیمر : رئولوژی‌ پلیمرها، مهندسی‌ الاستومر، مهندسی‌ پلاستیک‌، تکنولوژی‌ کامپوزیت‌ها، تکنولوژی‌ و خواص‌ فیزیکی‌ الیاف‌. (بسیاری‌ از درس‌های‌ این‌ گرایش‌ همراه با آزمایشگاه‌). گرایش‌ تکنولوژی‌…

ادامه مطلب

آشنایی با رشته مهندسی پلیمر با کنکور آسان است قسمت (۱)

آشنایی با رشته مهندسی پلیمر با کنکور آسان است قسمت (۱) مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی پلیمر: هرکجا هستید باید بدانید که‌ یکی‌ از فرآورده‌های‌ صنعت‌ پلیمر در اطراف‌ شما است‌. چرا که‌ این‌ صنعت‌ در ساخت‌ رنگ‌ درها…

ادامه مطلب