کلاسهای کنکور آسان است و تدریس گرایشهای رشته مهندسی نفت قسمت (۴)

کلاسهای کنکور آسان است و تدریس گرایشهای رشته مهندسی نفت قسمت (۴) توانایی‌های‌ لازم‌ : علاوه‌ بر دو درس‌ ریاضی‌ و فیزیک‌ که‌ دو درس‌ پایه‌ در تمامی‌ رشته‌های‌ مهندسی‌ از جمله‌ رشته‌ مهندسی‌ نفت‌ است‌، درس‌ زبان‌ انگلیسی‌ نیز…

ادامه مطلب

کلاسهای کنکور آسان است و تدریس گرایشهای رشته مهندسی نفت قسمت (۳)

کلاسهای کنکور آسان است و تدریس گرایشهای رشته مهندسی نفت قسمت (۳) دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ مهندسی‌ حفاری‌: مبانی‌ مهندسی‌ برق‌، دینامیک‌، مهندسی‌ حفاری‌ ، سیمان‌ حفاری‌، گل‌ حفاری‌، مهندسی‌ حفاری‌ پیشرفته‌ ، اسیدکاری‌ در عملیات‌. گرایش‌ مهندسی‌ مخازن‌ نفت‌ :…

ادامه مطلب

کلاسهای کنکور آسان است و تدریس گرایشهای رشته مهندسی نفت قسمت (۲)

کلاسهای کنکور آسان است و تدریس گرایشهای رشته مهندسی نفت قسمت (۲) درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل : دروس‌ مشترک‌ در‌ گرایش‌های‌ مختلف‌ مهندسی‌ نفت‌: ریاضی‌ عمومی‌، معادلات‌ دیفرانسیل‌، ریاضیات‌ مهندسی‌، شیمی‌ عمومی‌، شیمی‌ آلی‌، فیزیک‌، برنامه‌نویسی‌ کامپیوتر، زمین‌شناسی‌…

ادامه مطلب

کلاسهای کنکور آسان است و تدریس گرایشهای رشته مهندسی نفت قسمت (۱)

کلاسهای کنکور آسان است و تدریس گرایشهای رشته مهندسی نفت قسمت (۱) مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی نفت : حیات در کره زمین که مدام در جنب و جوش و حرکت است،‌ بیشترین انرژی جنبشی، گرمایی و شیمیایی خود…

ادامه مطلب