با کنکور آسان است هدف از رشته مهندسی ماشینهای ریلی را بدانید قسمت (۲)

با کنکور آسان است هدف از رشته مهندسی ماشینهای ریلی را بدانید قسمت (۲) موقعیت‌ شغلی‌ در ایران : براساس‌ برنامه‌ ۵ ساله‌ سوم‌ توسعه‌ که‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ نیز رسیده‌ است‌، قرار است‌ که‌ فعالیت‌های‌ اجرایی‌ راه‌آهن‌…

ادامه مطلب

با کنکور آسان است هدف از رشته مهندسی ماشینهای ریلی را بدانید قسمت (۱)

با کنکور آسان است هدف از رشته مهندسی ماشینهای ریلی را بدانید قسمت (۱) مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی ماشینهای ریلی : حدود ۴۰۰ سال پیش وقتی در معادن زغال‌سنگ‌ “هارتز” آلمان با تیرهای چوبی، راهی به شکل ریل…

ادامه مطلب