آموزش رشته مهندسی فرماندهی و کنترل هوایی در کنکور آسان است قسمت (۲)

آموزش رشته مهندسی فرماندهی و کنترل هوایی در کنکور آسان است قسمت (۲) توانایی‌های‌ لازم‌ : دانشجویان‌ رشته‌ مهندسی‌ تکنولوژی‌ فرماندهی‌ و کنترل‌ هوایی‌ از بین‌ داوطلبان‌ گروه‌ آزمایشی‌ ریاضی‌ و فنی‌ پذیرفته‌ می‌شوند. این‌ افراد علاوه‌ بر موفقیت‌ در…

ادامه مطلب

آموزش رشته مهندسی فرماندهی و کنترل هوایی در کنکور آسان است قسمت (۱)

آموزش رشته مهندسی فرماندهی و کنترل هوایی در کنکور آسان است قسمت (۱) مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی فرماندهی و کنترل هوایی : نیروی هوایی در دیدگاه عامه مردم مساوی است با خلبان‌هایی که سوار بر هواپیما‌های شکاری، ضربتی،…

ادامه مطلب