کنکور آسان است : بهترین راه تولید محصول استفاده از مهندسی صنایع است قسمت (۳)

کنکور آسان است : بهترین راه تولید محصول استفاده از مهندسی صنایع است قسمت (۳) گرایش‌ ایمنی: ‌صنعتی گرایش‌ ایمنی‌ صنعتی‌ به‌ مسائل‌ مشکل‌ساز در صنعت‌ از لحاظ‌ ایمنی‌ می‌پردازد؛ یعنی تلاش می‌کند تا با اجرای دستورالعمل‌ها از خطرات احتمالی…

ادامه مطلب

کنکور آسان است : بهترین راه تولید محصول استفاده از مهندسی صنایع است قسمت (۲)

کنکور آسان است : بهترین راه تولید محصول استفاده از مهندسی صنایع است قسمت (۲) گرایش‌ برنامه‌ریزی‌ و تحلیل‌ سیستم‌ها: گرایش‌ برنامه‌ریزی‌ و تحلیل‌ سیستم‌ها تا حدودی‌ جنبه‌ نرم‌افزاری‌ دارد و بیشتر به‌ ارائه‌ راهکار سیستماتیک‌ می‌پردازد. در واقع‌ هدف‌…

ادامه مطلب

کنکور آسان است: بهترین راه تولید محصول استفاده از مهندسی صنایع است قسمت (۱)

کنکور آسان است: بهترین راه تولید محصول استفاده از مهندسی صنایع است قسمت (۱) مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی صنایع : “آیا این بهترین روش است؟” این سؤالی است که فکر یک مهندس صنایع را دائماً به خود مشغول…

ادامه مطلب