کنکور آسان است از رشته مهندسی شهرسازی میگوید قسمت (۳)

کنکور آسان است از رشته مهندسی شهرسازی میگوید قسمت (۳) درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل : دروس‌ پایه‌: درآمدی‌ بر شهرشناسی‌، مبانی‌ جامعه‌شناسی‌، درک‌ و بیان‌ محیط‌ شهری‌، مبانی‌ جغرافیا، مبانی‌ اقتصاد، بوم‌شناسی‌ طبیعی‌ و انسانی‌، کاربرد ریاضیات‌ در…

ادامه مطلب

کنکور آسان است از رشته مهندسی شهرسازی میگوید قسمت (۲)

کنکور آسان است از رشته مهندسی شهرسازی میگوید قسمت (۲) -برنامه‌ریزی‌ شبکه‌های‌ زیرساختی‌ مثل‌ آب‌، برق‌ و تلفن‌ ـ برنامه‌ریزی‌ محیط‌ زیست‌ که‌ به‌ بررسی‌ خطرات‌ محیط‌ زیست‌ مثل‌ سیل‌ و زلزله‌ می‌پردازد و برای‌ مقابله‌ با این‌ سوانح‌ برنامه‌ریزی‌…

ادامه مطلب

کنکور آسان است از رشته مهندسی شهرسازی میگوید قسمت (۱)

کنکور آسان است از رشته مهندسی شهرسازی میگوید قسمت (۱) مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی شهرسازی : در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، جمعیت کشور ما به ۱۲۰ میلیون نفر خواهد رسید که ۸۰ درصد این ۱۲۰ میلیون نفر در…

ادامه مطلب