کنکور آسان است از علاقمندان رشته مهندسی دریا دعودت به یادگیری میکند قسمت (۳)

کنکور آسان است از علاقمندان رشته مهندسی دریا دعودت به یادگیری میکند قسمت (۳) گرایش‌ دریانوردی‌: هدایت‌ و رهبری‌ کشتی‌ و مدیریت‌ نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ بر کشتی‌ وظیفه‌ یک‌ مهندس‌ دریانوردی‌ است‌. به‌ همین‌ دلیل‌ استادان رشته‌ مهندسی‌ دریا معتقدند…

ادامه مطلب

کنکور آسان است از علاقمندان رشته مهندسی دریا دعودت به یادگیری میکند قسمت (۲)

کنکور آسان است از علاقمندان رشته مهندسی دریا دعودت به یادگیری میکند قسمت (۲) درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل : دروس‌ مشترک‌ در‌ گرایش‌های‌ مختلف‌ مهندسی‌ دریا: ریاضی‌، معادلات‌ دیفرانسیل‌، محاسبات‌ عددی‌، فیزیک‌ مکانیک‌، فیزیک‌، شیمی‌ و خواص‌ مواد،…

ادامه مطلب

کنکور آسان است از علاقمندان رشته مهندسی دریا دعودت به یادگیری میکند قسمت (۱)

کنکور آسان است از علاقمندان رشته مهندسی دریا دعودت به یادگیری میکند قسمت (۱) مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی دریا : سال ۱۸۰۷ وقتی نخستین کشتی بخار آمریکا بدون بادبان و پارو در جهت مخالف باد و جریان آب…

ادامه مطلب