کنکور آسان است درباره رشته مطالعات خانوده چه میگوید ؟

کنکور آسان است درباره رشته مطالعات خانوده چه میگوید ؟ مقدمه ای بر معرفی رشته مطالعات خانواده : خانواده از دیدگاه اسلام، بنیادی‌ترین واحد اجتماع و منبع اصلی انتقال ارزش‌ها و سنت‌های اجتماعی و مذهبی است. از همین رو مطالعه…

ادامه مطلب