چگونگی رشته علوم ارتباطات اجتماعی در کنکور آسان است قسمت (۲)

چگونگی رشته علوم ارتباطات اجتماعی در کنکور آسان است قسمت (۲) ‌ توانایی‌های‌ لازم: دانشجوی‌ روزنامه‌نگاری‌ باید دارای‌ دوازده‌ خصیصه‌ باشد که‌ این‌ خصایص‌ عبارتند از: ۱ـ داشتن‌ ذوق‌ و استعداد نویسندگی‌ ۲ـ کنجکاوی‌، تیزبینی‌ و نکته‌سنجی‌ ۳ـ داشتن‌ ضریب‌…

ادامه مطلب

چگونگی رشته علوم ارتباطات اجتماعی در کنکور آسان است قسمت (۱)

چگونگی رشته علوم ارتباطات اجتماعی در کنکور آسان است قسمت (۱) مقدمه ای بر معرفی رشته علوم ارتباطات اجتماعی : انسان‌ قرن‌ بیست‌ و یکم‌ با بشر اولیه‌ تفاوت‌ بسیاری‌ دارد و باید برای‌ برقراری‌ ارتباط‌ با او، بخصوص‌ ارتباطی‌…

ادامه مطلب