موسسه کنکور آسان است به معرفی رشته زبان و ادبیات کردی میپردازد

موسسه کنکور آسان است به معرفی رشته زبان و ادبیات کردی میپردازد مقدمه ای بر معرفی رشته زبان و ادبیات کردی : زبان کردی در شاخه‎های خانواده زبانی هندو ایرانی است و با زبان فارسی قرابت بسیار دارد تا جایی…

ادامه مطلب