کنکور آسان است رشته زبان و ادبیات فارسی را ارائه میدهد قسمت (۲)

کنکور آسان است رشته زبان و ادبیات فارسی را ارائه میدهد قسمت (۲) موقعیت‌ شغلی‌ در ایران: بعد از آموزش‌ و پرورش‌ ، مطبوعات‌ بهترین‌ بستر برای‌ فعالیت‌ فارغ‌التحصیلان‌ ادبیات‌ فارسی‌ است‌. همچنین‌ بهترین‌ نیرو برای‌ تنظیم‌ و ارائه‌ برنامه‌های‌…

ادامه مطلب

کنکور آسان است رشته زبان و ادبیات فارسی را رائه میدهد قسمت (۱)

کنکور آسان است رشته زبان و ادبیات فارسی را رائه میدهد قسمت (۱) مقدمه ای بر معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی : بعضی‌ها می‌گویند باید فراموش کرد و یا حداقل کمتر به آن پرداخت چرا که در عصر ماشین…

ادامه مطلب