پیشنهاد کنکور آسان است برای رشته راهنمایی و مشاوره قسمت (۲)

پیشنهاد کنکور آسان است برای رشته راهنمایی و مشاوره قسمت (۲) موقعیت‌ شغلی‌ در ایران: مشاوره‌ دارای‌ ابعاد مختلفی‌ است‌ و می‌توان‌ برای‌ انتخاب‌ رشته‌ تحصیلی‌، ازدواج‌، شغل‌یابی‌، نحوه‌ ارتباط‌ در یک‌ محیط‌ صنعتی‌، نحوه‌ ارتباط‌ اعضای‌ خانواده‌ یا نحوه‌…

ادامه مطلب

پیشنهاد کنکور آسان است برای رشته راهنمایی و مشاوره قسمت (۱)

پیشنهاد کنکور آسان است برای رشته راهنمایی و مشاوره قسمت (۱) مقدمه ای بر معرفی رشته راهنمایی و مشاوره : یک زندگی آرام،‌ شیرین و بدون تنش‌های عصبی بزرگترین آرزوی هر فردی است. آرزویی که دست‌یابی به آن بسیار دشوار…

ادامه مطلب