کنکور آسان است و معرفی رشته جغرافیا از علوم انسانی قسمت (۴)

کنکور آسان است و معرفی رشته جغرافیا از علوم انسانی قسمت (۴) دروس‌ تخصصی‌: آب‌ و هوای‌ مناطق‌ نظامی‌ ایران‌، تهیه‌ و تفسیر نقشه‌های‌ ژئومورفولوژی‌، ژئومورفولوژی‌ ایران‌، جغرافیای‌ نظامی‌ ایران‌، مسائل‌ سیاسی‌ و نظامی‌ ایلات‌ و عشایر ایران‌، جغرافیای‌ نظامی‌…

ادامه مطلب

کنکور آسان است و معرفی رشته جغرافیا از علوم انسانی قسمت (۳)

کنکور آسان است و معرفی رشته جغرافیا از علوم انسانی قسمت (۳) گرایش‌ جغرافیای‌ شهری: جغرافیای‌ شهری‌ به‌ مطالعه‌ مسائل‌ مهمی‌ از جمله‌ گسترش‌ شهرها، مسائل‌ اقتصادی‌ و جمعیتی‌ شهرها و بحث‌ روز جغرافیای‌ شهری‌؛ یعنی‌ توریسم‌ می‌پردازد. بررسی‌ نحوه‌…

ادامه مطلب

کنکور آسان است و معرفی رشته جغرافیا از علوم انسانی قسمت (۲)

کنکور آسان است و معرفی رشته جغرافیا از علوم انسانی قسمت (۲) درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل: دروس‌ مشترک‌ در‌ شاخه‌های‌ مختلف جغرافیا: جغرافیای‌ آب‌ها، جغرافیای‌ خاک‌ها، جغرافیای‌ زیستی‌، آب‌ و هوای‌ ایران‌، ژئومورفولوژی‌ ایران‌، منابع‌ و مسائل‌ آب‌…

ادامه مطلب

کنکور آسان است و معرفی رشته جغرافیا از علوم انسانی قسمت (۱)

کنکور آسان است و معرفی رشته جغرافیا از علوم انسانی قسمت (۱) مقدمه ای بر معرفی رشته جغرافیا : “جغرافیا؛ یعنی کشور شناسی” این، دیدگاهی است که در ذهن بسیاری از دانش‌آموزان وجود دارد. زیرا دانش‌آموزان در کتاب جغرافیای خود،‌…

ادامه مطلب