دروس لازم رشته امور گمرکی در کنکور آسان است

دروس لازم رشته امور گمرکی در کنکور آسان است مقدمه ای برای معرفی رشته امور گمرکی : نقش مهم و حساس گمرک در حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و اجرای مطلوب سیاست‌های تجارت خارجی ایجاب می‌کند که نیروی انسانی…

ادامه مطلب