کنکور آسان است و معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی قسمت (۲)

کنکور آسان است و معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی قسمت (۲)   گرایش‌ تاریخ‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ملل‌ اسلامی‌: گرایش‌ تاریخ‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ملل‌ اسلامی‌، دانشجویان‌ را با تاریخ‌ و جغرافیای‌ ممالک‌ اسلامی‌ آشنا می‌کند؛ یعنی‌ دانشجویان‌ با…

ادامه مطلب

کنکور آسان است و معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی قسمت (۱)

کنکور آسان است و معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی قسمت (۱) مقدمه ای بر معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی : معرفت به معنای شناخت است. شناختی که اولین مرحله از آشنایی و قدم گذاشتن در مسیر قرب‌الهی است…

ادامه مطلب