کلاسهای کسب مهارت تست زنی در کنکور آسان است قسمت (۷)

کلاسهای کسب مهارت تست زنی در کنکور آسان است قسمت (۷) اگر در تستی توانستید با اطمینان دو گزینه را حذف کنید احتمال پاسخ درست شما ۵۰% است که به ریسکش می ارزد و احتمال خوبی است لذا اولین گزینه…

ادامه مطلب