کنکور آسان است از اهمیت ساعت خواب کنکوریها میگوید (بخش دهم )

کنکور آسان است از اهمیت ساعت خواب کنکوریها میگوید (بخش دهم ) !!!! نمیتونی !!!! میدونی چرا ثابت کردن این موضوع ، اینقدر براش اهمیت داره ؟! چون قسم خورده ! چون خودش رو برتر از انسان میدونه ! چون…

ادامه مطلب

کنکور آسان است از اهمیت ساعت خواب کنکوریها میگوید (بخش نهم )

کنکور آسان است از اهمیت ساعت خواب کنکوریها میگوید (بخش نهم ) آره یا نه؟ میخوای یا نمیخوای؟ خستگی ، خواب ، بی پولی ، بیماری ، کسالت ، غر غر و نق زدن ، حرف های اطرافیان ، تردید…

ادامه مطلب

کنکور آسان است از اهمیت ساعت خواب کنکوریها میگوید (بخش هشتم )

کنکور آسان است از اهمیت ساعت خواب کنکوریها میگوید (بخش هشتم ) آره یا نه؟ میخوای یا نمیخوای؟ آره شاید محدودیت باشه شاید تمام دست و پات از خاکی های مسیر تاول بزنه، شاید ترس از هزار و یک چیز…

ادامه مطلب

کنکور آسان است از اهمیت ساعت خواب کنکوریها میگوید (بخش هفتم )

کنکور آسان است از اهمیت ساعت خواب کنکوریها میگوید (بخش هفتم ) چرت زدن‌های دیرهنگام ممنوع اگر به خواب بعدازظهر عادت دارید، زمان آن کمی بعد از صرف ناهار و مدت آن هم بین نیم‌ساعت تا یک ساعت باشد. به…

ادامه مطلب

کنکور آسان است از اهمیت ساعت خواب کنکوریها میگوید (بخش ششم )

کنکور آسان است از اهمیت ساعت خواب کنکوریها میگوید (بخش ششم ) نکات طلایی برای خواب داوطلبان ساعت خواب باید معین و مشخص باشد اگر از بسیاری از والدین بپرسیم که فرزندتان شب‌ها به طور منظم چه زمانی می‌خوابد، پاسخ…

ادامه مطلب

کنکور آسان است از اهمیت ساعت خواب کنکوریها میگوید (بخش پنجم )

کنکور آسان است از اهمیت ساعت خواب کنکوریها میگوید (بخش پنجم ) تنظیم خواب برای درس خواندن , چگونه ۴ ساعت بخوابیم , راز کاهش خواب کنکوری ها , مشاوره تجربی , مشاوره کنکور جلوگیری از خواب‌آلودگی برای جلوگیری از…

ادامه مطلب

کنکور آسان است از اهمیت ساعت خواب کنکوریها میگوید (بخش چهارم )

کنکور آسان است از اهمیت ساعت خواب کنکوریها میگوید (بخش چهارم ) اهمیت خواب کنکوری ها اهمیت خواب کنکوری ها : خواب یکی از نیازهای اساسی جسم مثل غذا و هواست؛ اما چگونه و تا چه حد باید به این…

ادامه مطلب

کنکور آسان است از اهمیت ساعت خواب کنکوریها میگوید (بخش سوم )

کنکور آسان است از اهمیت ساعت خواب کنکوریها میگوید (بخش سوم ) دلایل پرخوابی داوطلبان کنکوری اهمیت خواب کنکوری ها : یکی از مشکلاتی که دانش‌آموزان کنکوری با آن مواجه هستند مسئله‌ی پرخوابی است. دلایل و عوامل مختلفی باعث ایجاد…

ادامه مطلب

کنکور آسان است از اهمیت ساعت خواب کنکوریها میگوید (بخش دوم)

کنکور آسان است از اهمیت ساعت خواب کنکوریها میگوید (بخش دوم) مشکل خواب کنکوری ها یا درس نخواندن خودشان اهمیت خواب کنکوری ها : ساعت متداول برای خواب ۶ الی ۸ ساعت است. در صورتی که شما بیش از این…

ادامه مطلب

کنکور آسان است از اهمیت ساعت خواب کنکوریها میگوید (بخش اول)

کنکور آسان است از اهمیت ساعت خواب کنکوریها میگوید (بخش اول) اهمیت خواب کنکوری ها , ناگهان تصمیم به تغییر الگوی خواب نگیرید. این یک روند چند هفته‌ای است. سعی کنید هر دو یا سه روز یک ربع زودتر بیدار…

ادامه مطلب