مشاوره تحصیلی با کنکور آسان است

مشاوره تحصیلی با کنکور آسان است هر ساله شاهد برگزاری کنکور سراسری توسط سازمان سنجش آموزش کشور هستیم که در مدت زمان مشخص برای تمامی گروه های آزمایشی اقدام به برگزاری آزمون می نماید که طی این آزمون پس از…

ادامه مطلب

چرا برای موفقیت در کنکور به مشاوره تحصیلی نیاز داریم؟

چرا برای موفقیت در کنکور به مشاوره تحصیلی نیاز داریم؟ این روزها برای داوطلبان کنکور سوال است که اهمیت مشاوره تحصیلی چیست؟ همچنین اهداف مشاوره تحصیلی چیست؟ آیا واقعا مشاوره کنکور لازم است؟ می گویند اگر بخواهم یک رتبه خوب…

ادامه مطلب