فلسفه کنکور از موسسه کنکور آسان است

فلسفه کنکور از موسسه کنکور آسان است فلسفۀ کنکور چیست؟ شاید پرسشهایی از جمله « چرا باید کنکور داد؟» و « فلسفۀ کنکور چیست؟» ؛ برای فردی که حدود ۶ ماهِ دیگر کنکور دارد، اصلا پرسش­های مناسبی نباشد. چرا که…

ادامه مطلب