فراموشی مطالب و راهکارهای کنکور آسان است

فراموشی مطالب و راهکارهای کنکور آسان است چرا هر چی خونده بودم ، یادم رفته ؟ زحمتام به هدر رفت هر چی زیست خونده بودم یادم رفته و چیزی یادم نمیاد؟ فراموشی مطالب کنکور , با نزدیک شدن به کنکور…

ادامه مطلب