روش هایی برای فراموش نکردن دروس

مقاله روشهایی برای فراموش نکردن دروس از موسسه کنکور آسان است ۱- به پیش نیاز منابعی که می خوانی توجه کن اگر مطالب پیش زمینه اصلی را یاد نگرفته باشی حتی اگر مطالب جدید را حفظ کنی باز هم احتمال…

ادامه مطلب