چرا هر چه میخوانیم نتیجه نمیگیریم؟

چرا هر چه میخوانیم نتیجه نمیگیریم؟ از موسسه کنکور آسان است سوالی که خیلی از بچه ها همیشه از ما میپرسند این است که چرا با وجود ساعت مطالعه ی بالا، تست زنی زیاد و در کل با همه ی…

ادامه مطلب