کلاسهای کسب مهارت تست زنی در کنکور آسان است قسمت (۸)

کلاسهای کسب مهارت تست زنی در کنکور آسان است قسمت (۸) دروس عمومی: در درس های عمومی نیز همانند دروس اختصاصی بلافاصله بعد از مطالعه باید تست زنی انجام گیرد.در کنکورهای دهه ی ۸۰ و قبل از آن تست های…

ادامه مطلب