چگونه میتوان از حواس پرتی در حین مطالعه جلوگیری کرد

مطلبی جدید از موسسه کنکور آسان است ابتدا کمی از زمانتان را به یادداشت افکار مزاحم و تفکر در مورد آنها اختصاص دهید. علت اینکه خیلی از این افکار هنگام مطالعه به ذهن خطور می کند این است که فرصت…

ادامه مطلب