تفاوت حفظ کردن و یادگرفتن از کنکور آسان است

تفاوت حفظ کردن و یادگرفتن از کنکور آسان است خیلی‌ها را می‌بینید که در مدرسه بهترین نمره‌ها را می‌گیرند چون فهمیده‌اند که قبل از امتحان چطور درس بخوانند که سر جلسه مطالب در ذهنشان باشد اما خوب معمولاً بعد از…

ادامه مطلب