تعطیلات عید و ارتقا رتبه های کنکوری ها

تعطیلات عید و ارتقا رتبه های کنکوری ها شاید شما از کسانی هستید که از همین االن دغدغه و نگرانی عید رو دارید آیا عید رو باید درسبخونم ؟ چجوری بخونم؟ دوره کنم؟ یا اینکه اصال مطالب جدید بخونم؟ روی…

ادامه مطلب

تعطیلات عید و ارتقا رتبه دانش آموزان موسسه کنکور آسان است

تعطیلات عید و ارتقا رتبه دانش آموزان موسسه کنکور آسان است شاید شما از کسانی هستید که از همین االن دغدغه و نگرانی عید رو دارید آیا عید رو باید درس بخونم ؟ چجوری بخونم؟ دوره کنم؟ یا اینکه مطالب…

ادامه مطلب