تحصیل همزمان برای استعدادهای درخشان

تحصیل همزمان برای تمام زیر نظام های آموزش عالی مجاز شد   معاون آموزشی وزیر علوم ، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر اعلام کرد : تحصیل همزمان برای تمام زیر نظام های آموزش عالی مجاز شد . مصوبه ای در خصوص…

ادامه مطلب