بعد از تموم شدن کنکور ۹۸ چه کار کنیم؟

صحبت کوتاه موسسه کنکور آسان است با کنکوریهای ۹۸ اول از همه یک خسته نباشید باید گفت به همه ی کنکوریهای ۹۸ عزیز، باز هم یک کنکور دیگه به پایان رسید. مسلما و طبق معمول هر سال تعداد زیادی از…

ادامه مطلب