۷ نکته بسیار مهم برای برنامه ریزی درسی از موسسه کنکور آسان است

۷ نکته بسیار مهم برای برنامه ریزی درسی از موسسه کنکور آسان است لطفا بار سال کنکور را از همین امسال، کم کنید. مشکل خیلی از دانش آموزان کنکوری و سال چهارم این است، که پایه درسی ضعیفی را از…

ادامه مطلب