پیشنهاد کنکور آسان است به پشت کنکوری ها

پیشنهاد کنکور آسان است به پشت کنکوری ها این روزها که داوطلبان نظام جدید مشغول به خواندن برای امتحانات نهایی هستند، داوطلبان نظام قدیم یا به عبارتی پشت کنکوری‌ها چه می‌کنند؟ آیا از وقت خود به خوبی بهره می‌برند یا…

ادامه مطلب

نکاتی برای موفقیت در امتحانات نهایی

نکاتی برای موفقیت در امتحانات نهایی از موسسه کنکور آسان است ۱-  برای مدیریت زمان وقت بگذارید برای اینکه در امتحانات موفق شوید باید خوب مطالعه کنید، ولی نه اینکه بدون مدیریت کردن زمان به سمت کتابها شیرجه بروید و…

ادامه مطلب