افزایش تراز کنکور با کدگذاری در آزمون

افزایش تراز کنکور با کدگذاری در آزمون تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید که در آزمون سوالات‌ را کدگذاری کنید تا بتوانید افزایش تراز داشته باشید؟ بله کاملا درست متوجه شده‌اید، سوالات را در جلسه‌ی آزمون‌ به زبان و تعریف…

ادامه مطلب