کنکور آسان است و کلاسهایی برای حل مشکلات کنکوری ها ( بخش سوم )

کنکور آسان است و کلاسهایی برای حل مشکلات کنکوری ها ( بخش سوم ) ۳) خسته شدن از درس و زندگی یکنواخت یکی دیگر از مشکلاتی که داوطلبان در سال کنکور با آن مواجه می‌شوند خستگی و یک‌نواختی است که…

ادامه مطلب

کنکور آسان است و کلاسهایی برای حل مشکلات کنکوری ها ( بخش دوم )

کنکور آسان است و کلاسهایی برای حل مشکلات کنکوری ها ( بخش دوم ) ۲) استرس، اضطراب و عدم آرامش یکی دیگر از مشکلات داوطلبان کنکور این است که دچار استرس و اضطراب ‌می‌شوند و آرامش خود را از دست…

ادامه مطلب

کنکور آسان است و کلاسهایی برای حل مشکلات کنکوری ها ( بخش اول )

کنکور آسان است و کلاسهایی برای حل مشکلات کنکوری ها ( بخش اول ) در این مطلب در ابتدا به بیان مهمترین مسایل و مشکلات سال کنکور که گریبان تعداد بسیار زیادی از داوطلبان را می گیرد پرداخته و سپس…

ادامه مطلب