قبولی دندانپزشکی از موسسه کنکور آسان است

مقاله ای در مورد قبولی دندانپزشکی از موسسه کنکور آسان است چگونه در اوج ناباوری دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه تهران شدم دندانپزشکی دانشگاه تهران ، من مریم اختیاری دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه تهران روزانه هستم. سالی که برای کنکور درس می خواندم…

ادامه مطلب