روش صحیح مرور و قرار گرفتن در حافظه بلند مدت

مقاله ای در مورد روش صحیح مرور و قرار گرفتن در حافظه بلند مدت از کنکور آسان است زمانهای مرور:  ۱- یک روز بعد، که فراموشی را تا یک هفته به تأخیر می اندازد. ۲- یک هفته بعد، که فراموشی…

ادامه مطلب