خشی از ۲۵ سوال ادبیات کنکور مربوط به تاریخ ادبیات میشود که حدود ۳ سوال را به خود اختصاص میدهد. سوالاتی صرفا حفظی که به کمی دقت و البته تکرار احتیاج دارد.
سوالات تاریخ ادبیات معمولا به فرم های زیر است:
۱: سوالاتی که در آن تعداد موارد صحیح یا غلط  اشاره شده در صورت سوال را میخواهند
۲: سوالاتی که در آن ها ویژگی های ی کتاب از نویسنده و نوع نثر و ….. را میخواهند.
۳: سوالاتی که در آن بعد طرح توضیحاتی، درمورد آن توضیحات سوالاتی طرح میشود.

بهترین روش برای یادگیری تاریخ ادبیات استفاده از روش تصویر گردانی و رمز گردانی است .و البته مرور خیلی زیاد.
در موسسه کنکور آسان است (گیلنا) استاد احمدی با تدریس های بینظیر خود در این قسمت
،کاری کرده اند که دانش آموزان براحتی تست های این قسمت را به جواب برسونند.
چون با حجم زیادی از انواع مطالب شبیه به هم در این قسمت مواجهه هستیم و امکان دارد دچار سردرگمی شویم،استاد احمدی تمام این مطالب را در قالب ۲ dvd  بصورت تصویر سازی و رمز گردانی آموزش داده اند تا براحتی تمام مطالب را یاد بگیریم بدون اینکه مشکل خاصی داشته باشیم و فقط کافیست تا در در زمان های مناسب مرور داشته باشیم وتست بزنیم.