قرابت معنایی:

 

آخرین بخش از سوالات ادبیات فارسی ، که مهم ترین و بیشترین سوالات این بخش را هم به خودش اختصاص داده است. برای هردو رشته ریاضی و تجربی در حدود ۸ الی ۹ سوال از آن طرح میشود.
یعنی در حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد سوالات  ادبیات ، که خیلی خیلی قابل توجه است.
بهترین و اصلی ترین راه برای به جواب رساندن این سوالات ،این است که بیت ها و متن های کتاب درسی را با دقت بخوانیم و پیام آن ها را بخوبی درک کنیم.
البته برای پاسخ دادن به سوالات این بخش هرگز از معنی کردن بیت ها  استفاده نمیکنیم.
در موسسه کنکور آسان است (گیلنا) استاد احمدی با تدریس بینظیرشون این بخش ها را در قالب مجموعه های قرابت های منفی(کدام موارد با هم ارتباط ندارند؟) ومثبت (کدام موارد با هم ارتباط دارند؟) ارائه داده اند.
شامل قرابت منفی ،قرابت مثبت دوم ، قرابت مثبت سوم و قرابت مثبت چهارم است. تمامی متن ها  و شعرهای  کتاب درسی را مو به مو بررسی کرده و مفاهیم آن را استخراج کرده اند و تمامی تکنیک های تست زنی قرابت معنایی را مانند تکنیک Tb  و … را که براحتی تست ها را به جواب میرسانند را نیز در این dvd ها آموزش میدهند.