آخرین مطالب دسته
معرفی محصولات کنکور آسان – ادبیات چهارم – قرابت معنایی دکتر محبوبی


  • ٢٧ شهریور ١٣٩٦

  • از این مبحث برای هردو رشته ریاضی و تجربی در حدود ۸ الی ۹ سوال طرح می شود.

    درس آسان