آخرین مطالب دسته
در درس خواندن افراط و تفریط نکنید


 • ١٨ شهریور ١٣٩٦

 • بالاترین میزانی که به شما آسیبهای جسمی و روحی نمی‌رساند در روز درس بخوانید.

  چگونه سرعت تست زنی خود را زیاد کنیم


 • ٢٧ شهریور ١٣٩٦

 • چند روش پیشنهادی برای افزایش سرعت تست زنی

  ماتریس در کنکور تجربی


 • ٢٧ شهریور ١٣٩٦

 • با توجه به تجربه چند سال اخیر هر سال یک سوال از مبحث ماتریس در کنکور تجربی می‌آید.

  خستگی در طول سال کنکور


 • ٢٧ شهریور ١٣٩٦

 • دو نوع خستگی داریم جسمانی و عصبی ……

  تکنیکهای آرایه های ادبی در کنکور – موسسه کنکو آسان است


 • ٢٧ شهریور ١٣٩٦

 • بخشی دیگر از ادبیات کنکور مربوط به آرایه ادبی است که برای رشته های تجربی و ریاضی ۳ سوال از آن طرح میشود.

  مورچه‌های آتشین برای فرار از سیل توفان هاروی، کلونی‌های شناور تشکیل دادند


 • ٢٧ شهریور ١٣٩٦

 • مسلما مورچه های آتشین با حماقت و ترسو بودن، تمام جهان را به تصاحب خود درنیاورده‌اند. آنها حشرات باهوشی هستند که توانسته‌اند با کلونی‌های شناور خود از سیل ناشی از توفان هاروی بگریزند.

  درس آسان