آخرین مطالب دسته
گفتگو با دانش‌آموزان موفق موسسه در کنکور


 • ٢٧ شهریور ١٣٩٦

 • مصاحبه با آقای امیرعلی اسدی از اعضای موفق موسسه کنکور آسان است (گیلنا) در آزمون امسال

  نفرات برتر رشته زبانهای خارجی کنکور سراسری سال ۹۶ اعلام شد


 • ٢٧ شهریور ١٣٩٦

 • سازمان سنجش نفرات برتر کنکور را اعلام کرد. نفرات برتر رشته زبانهای خارجی افراد زیر هستند

  نفرات برتر رشته علوم ریاضی و فنی کنکور سراسری سال ۹۶ اعلام شد


 • ٢٧ شهریور ١٣٩٦

 • نفرات برتر کنکور ۹۶ اعلام شد

  نفرات برتر رشته علوم انسانی کنکور سراسری سال ۹۶ اعلام شد


 • ٢٧ شهریور ١٣٩٦

 • سازمان سنجش نفرات برتر کنکور را اعلام کرد. نفرات برتر رشته علوم انسانی افراد زیر هستند

  درس آسان