آخرین مطالب دسته
تست ادبیات کنکور


 • ١٨ شهریور ١٣٩٦

 • نمونه تستهای ادبیات عمومی با پاسخ تشریحی

  تست فیزیک کنکور – رشته ریاضی فیزیک


 • ١٨ شهریور ١٣٩٦

 • نمونه تستهای فیزیک رشته ریاضی فیزیک با پاسخ تشریحی

  تست دین و زندگی کنکور


 • ١٨ شهریور ١٣٩٦

 • نمونه تستهای دین و زندگی با پاسخ

  مبحث مجموعه ها و رابطه در کنکور رشته ریاضی فیزیک


 • ٢٧ شهریور ١٣٩٦

 • یکی از راحت ترین مباحث کنکور ریاضی در کنکورها، مبحث مجموعه ها است.

  درس آسان